เชิญดาวน์โหลดหนังสือ Basic CentOS 7 & MariaDB Galera Cluster เวอร์ชัน 150907

จากที่ให้ดาวน์โหลดคู่มืออบรมที่ใช้อบรบ Basic CentOS 7 & MariaDB Galera Cluster ที่ใช้อบรมให้กับทางโรงพยาบาลร้อยเอ็ดไปนั้น พอมีคนนำไปลองทำ ก็มีปัญหาที่เข้าใจไม่ตรงกัน คนเขียนทำได้แล้วก็เข้าใจไปทาง คนไม่เคยทำก็เข้าใจไปทาง เมื่อเห็นปัญหาผมก็ต้องปรับแก้ เพื่อให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้นำไปใช้งานได้จริง ดาวน์โหลดได้ดังลิงค์ด้านล่างครับ

1,606 total views, no views today