[บันทึกกันลืม] MySQL : Lost connection to MySQL server during query.

เพิ่ม ใน my.cnf ในส่วนของ [mysqld]

978 total views, 3 views today