ไฟล์ ib_logfile* ใน MySQL ลบได้หรือไม่

*** ไม่มีเจตนาจะโต้แย้งอะไรกับใครนะครับ เพียงแต่ให้เข้าใจถูกต้องตรงกัน
ib_logfile

[Howto] Monitorix

      หากใครกำลังมองหา monitor tool บนลีนุกซ์ ที่สามารถดูผ่านเวบได้ Monitorix ก็เป็นโปรแกรมหนึ่งที่น่าสนใจ ที่สำคัญคือติดตั้งง่าย หน้าตาของ Monitorix ก็ประมาณนี้ครับ

monitorix

[Link] Debian 8: 8.2 ออกแล้ว

September 5th, 2015

The Debian project is pleased to announce the second update of its stable distribution Debian 8 (codename jessie). This update mainly adds corrections for security problems to the stable release, along with a few adjustments for serious problems. Security advisories were published separately and are referenced where applicable.

เชิญดาวน์โหลดหนังสือ Basic CentOS 7 & MariaDB Galera Cluster เวอร์ชัน 150907

จากที่ให้ดาวน์โหลดคู่มืออบรมที่ใช้อบรบ Basic CentOS 7 & MariaDB Galera Cluster ที่ใช้อบรมให้กับทางโรงพยาบาลร้อยเอ็ดไปนั้น พอมีคนนำไปลองทำ ก็มีปัญหาที่เข้าใจไม่ตรงกัน คนเขียนทำได้แล้วก็เข้าใจไปทาง คนไม่เคยทำก็เข้าใจไปทาง เมื่อเห็นปัญหาผมก็ต้องปรับแก้ เพื่อให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้นำไปใช้งานได้จริง ดาวน์โหลดได้ดังลิงค์ด้านล่างครับ