ดาวน์โหลดหนังสือ Basic CentOS 7 & MariaDB

จากที่ผู้เขียนได้เขียนหนังสือ CentOS แจกไปตั้งแต่ CenOS 5 CentOS 6 ปัจจุบันเป็น CentOS 7 ซึ่ง
มีการเปลี่ยนระบบบริหารจัดการลีนุกซ์มาเป็น systemd ซึ่งทำให้คำสั่งหลายๆ คำสั่งเปลี่ยนไป ผู้เขียนเองก็ต้องมาศึกษาการใช้งานใหม่เช่นกัน จึงได้เขียนหนังสือเล่มนี้ออกมาแจกจ่ายสำหรับผู้ที่สนใจใช้งาน CentOS 7

เนื่องจากปัจจุบันนี้ผู้เขียนเองเป็นเกษตรกร ไม่ได้ทำงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ ใช้เวลาว่างจากการทำสวน มานั่งศึกษา แปลเอกสารภาษาอังกฤษจากเว็บไซต์ต่างๆ ทดลองทำ ทำความเข้าใจ จนออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้ แต่ก็มีเนื้อหาบางส่วนที่คัดลอกมาโดยที่แปลเพียงบางส่วน ผู้เขียนได้อ้างอิงแหล่งที่มาไว้ทุกบท ผู้อ่านสามารถเข้าไปอ่านจากต้นฉบับภาษาอังกฤษได้ตามลิงค์อ้างอิงที่ให้ไว้ในแต่ละบท

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้เริ่มต้นศึกษา CentOS 7 หรือมีประโยชน์บ้างสำหรับคนที่ใช้งานเป็นอยู่แล้ว หากเนื้อหามีข้อผิดพลาดก็ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งถ้ากรุณาแจ้งให้ผู้เขียนทราบที่ sothorn@gmail.com เพื่อปรับปรุงต่อไป

สำหรับหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนอนุญาตให้นำไปใช้ตามสัญญาอนุญาต Creative Commons (CC-BY-NC-SA 3.0 TH) คือ อนุญาตให้ แจกจ่าย ทำซ้ำ ดัดแปลงได้ แต่ต้องแสดงที่มา ห้ามนำไปใช้ในทางการค้า หากมีการดัดแปลงก็ต้องเผยแพร่ด้วยสัญญาอนุญาตเดียวกันกับต้นฉบับ

 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

ใส่ความเห็น