หลักการแบ่งพาร์ติชันใน CentOS 7

ตามคำแนะนำการแบ่งพาร์ติชันของ RHEL 7 หรือ CentOS 7 ได้แนะนำไว้ว่า ขนาดพาร์ติชันที่เหมาะสม

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

ใส่ความเห็น