ขนาด swap พาร์ติชันของ CentOS 7

เทคโนโลยีเปลี่ยน เวอร์ชันเปลี่ยน RAM มากขึ้น ขนาด swap พาร์ติชันก็เปลี่ยนไป

swap_recommend

ที่มา: https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/7/html/Installation_Guide/index.html

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

ใส่ความเห็น