ไฟล์ ib_logfile* ใน MySQL ลบได้หรือไม่

*** ไม่มีเจตนาจะโต้แย้งอะไรกับใครนะครับ เพียงแต่ให้เข้าใจถูกต้องตรงกัน
ib_logfile

ดาวน์โหลด>> can_delete_ib_logfile

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

ใส่ความเห็น