บรรยากาศกรอบรม Basic CentOS 7 & MariaDB Galera Cluster รพ. ร้อยเอ็ด

21-23 สิงหาคม 2558

DSC_1286

DSC_1189_v1

DSC_1201

DSC_1202

DSC_1205

DSC_1209 DSC_1267 DSC_1277

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

ใส่ความเห็น