[บันทึกกันลืม] MySQL : Lost connection to MySQL server during query.

[บันทึกกันลืม] MySQL : Lost connection to MySQL server during query.

sothorn No Comments

เพิ่ม ใน my.cnf ในส่วนของ [mysqld]

Read More

MariaDB Galera Cluster 10.1 บน CentOS 7

sothorn No Comments

MariaDB Galera Cluster เวอร์ชัน 10.1 จะมีความแตกต่างกับ MariaDB Galera Cluster เวอร์ชัน 5.5 พอสมควร ทั้งในส่วนของไฟล์คอนฟิก และคำสั่งที่ใช้ในการสตาร์ท Cluster มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างมาดูกันครับ

ตัวอย่างที่จะนำเสนอ จะมีคอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง

Node1 –> IP 192.168.1.11

Node2 –> IP 192.168.1.12

Node3 –> IP 192.168.1.13

Read More

MySQL : ทำไมลบไฟล์ ibdata* ไม่ได้

sothorn No Comments

ibdata1
Read More

ไฟล์ ib_logfile* ใน MySQL ลบได้หรือไม่

sothorn No Comments

*** ไม่มีเจตนาจะโต้แย้งอะไรกับใครนะครับ เพียงแต่ให้เข้าใจถูกต้องตรงกัน
ib_logfile

Read More

systemd vs sysVinit Linux Cheatsheet

sothorn No Comments

ที่มา : http://linoxide.com/linux-command/systemd-vs-sysvinit-cheatsheet/

[Howto] Monitorix

sothorn No Comments

      หากใครกำลังมองหา monitor tool บนลีนุกซ์ ที่สามารถดูผ่านเวบได้ Monitorix ก็เป็นโปรแกรมหนึ่งที่น่าสนใจ ที่สำคัญคือติดตั้งง่าย หน้าตาของ Monitorix ก็ประมาณนี้ครับ

monitorix
Read More

[Link] Debian 8: 8.2 ออกแล้ว

sothorn No Comments

September 5th, 2015

The Debian project is pleased to announce the second update of its stable distribution Debian 8 (codename jessie). This update mainly adds corrections for security problems to the stable release, along with a few adjustments for serious problems. Security advisories were published separately and are referenced where applicable.

[Link] Digikam 4.13.0 ออกแล้ว

sothorn No Comments

Digikam เป็นโปรแกรมแต่งรูปไฟล์ RAW อาจจะไม่เทียบเท่า Lightroom แต่ใช้แล้วสบายใจดี
digikam Read More