การเปลี่ยน Runlevel ใน CentOS 7

หมวดหมู่: 

จาก เดิมที่ CentOS จะเปลี่ยน runlevel ที่ไฟล์ /etc/inittab แต่ใน CentOS7 จะเปลียน runleve ด้วยคำสั่ง ดังตัวอย่าง

เปลี่ยนจาก 5 เป็น 3

ตัวอย่างการติดตั้ง CentOS 7

หมวดหมู่: 

ตัวอย่างการติดตั้ง CentOS 7 เชิญดาวน์โหลดและแจกจ่ายได้ฟรีครับ

CentOS 7 กับบางอย่างที่เปลี่ยนไป

หมวดหมู่: 

ผมยังไม่ได้เล่น CentOS 7 เนื่องจากอินเทอร์เน็ต 384k อาศัยอ่านเอาตามเวบต่างๆ เจอความเปลี่ยนแปลงจาก CentOS 6.5 เลยเอามาบันทึกไว้ก่อน

# chkconfig httpd on  --> # systemctl enable httpd.service

# service httpd start --> # systemctl start httpd.service

# service httpd restart --> # systemctl restart httpd.service

 

 

Login ด้วย root บน GNOME Debian 7

หมวดหมู่: 

ส่วนตัวทำงานบนลีนุกซ์ ชอบ Login ด้วย root  เมื่อใช้ Debian 7 ทำงานเป็น Desktop มันไม่อนุญาตให้ Login ด้วย user root ในเมื่อชอบก็ต้องหาทางแก้  เมื่อเรา Login ด้วย user ทั่วไป ก็ใช้คำสั่ง

su -

เมื่อติดตั้ง CentOS 6.5 แล้วไม่เจอฮาร์ดดิสก์

หมวดหมู่: 

สำหรับคนที่ติดตั้ง Server รุ่นใหม่ๆ แล้ว CentOS ไม่เจอฮาร์ดดิสก์ เป็นเพราะ CentOS ไม่รู้จักการ์ด RAID นั่นเอง ผู้ติดตั้งจำเป็นต้องไปหาดาวน์โหลด Driver ของการ์ด RAID จากเวบไซต์ของผู้ผลิต Server เมื่อได้มาแล้วทำอย่างไรต่อครับ

ในขั้นตอนติดตั้งเมื่อเข้าสู่เมนูการติดตั้ง ให้กด Tab

แล้วพิมพ์ linux dd

การติดตั้ง CentOS 7 step by step screenshots

หมวดหมู่: 

ด้วยความเร็วเน็ต 384k ไม่สามารถดาวน์โหลด CentOS 7 มาเล่นได้ดูของเพื่อนไปก่อน

ทำไม CentOS ชื่อไฟล์ CentOS 7.0-1406

หมวดหมู่: 

CentOS 7.0-1406 introduces a new numbering scheme that we want to
further develop into the life of CentOS-7. The 0 component maps to the
upstream realease, whose code this release is built from. The 1406
component indicates the monthstamp of the code included in the release
( in this case, June 2014 ). By using a monthstamp we are able to
respin and reissue updated media for things like container and cloud
images, that are regularly refreshed, while still retaining a
connection to the base distro version.

CentOS 7.0-1406 DVD

หมวดหมู่: 

CentOS7 ออกเมื่อ วันที่ 7 กรกฎาคมทีผ่านมา
สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้
ไฟล์ ISO ที่มีให้ดาวน์โหลดมีความหมายดังนี้

List of images in this directory
================================

CentOS-7.0-1406-x86_64-DVD.iso
This DVD image contains all the packages that can be installed using the
installer. This is the recommended image for most users.

หน้า

Subscribe to linux.sothorn.org ตั้งค่า RSS